Abriss der Geschichte von Rybnik (bis 1989). Bogdan Kloch, Dawid Keller

Abriss der Geschichte von Rybnik (bis 1989). Bogdan Kloch, Dawid Keller


22.00 PLN

Książka w języku niemieckim opisująca dzieje i historię naszego miasta od Średniowiecza aż do roku 1989.

Książka w języku niemieckim opisująca dzieje i historię naszego miasta od Średniowiecza aż do roku 1989.