Bliskość (poszukiwaczom pereł) Aleksandra Stężała

Bliskość (poszukiwaczom pereł) Aleksandra Stężała


20.00 PLN

Tomik poezji autorstwa Aleksandry Stężały zawiera wiersze o tematyce religijnej i adoracyjnej.

Każdy z utworów ilustruje odpowiednio dobrana fotografia. Większość zdjęć przedstawia piękno przyrody, można też odnaleźć rzeźby, ikony oraz fragmenty bryły i wnętrza Bazyliki świętego Antoniego.

Aleksandra Stężała – rybniczanka, poetka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa po obronie dysertacji Twórczość Jana Achacego Kmity. Mieszka w Rybniku, pracuje jako nauczycielka i bibliotekarka. Pierwsze próby literackie podjęła w 1989 r., co później zaowocowało współpracą z rybnickim czasopismem artystycznym Plama oraz miesięcznikiem Via Consecrata. W 2006 r. wydała tomik poetycki Ile (wyd. Verbinum). W 2015 jej wiersze zostały umieszczone na płycie „Adoratio” Rybnickiego Chóru Kameralnego „Autograph” jako poetyckie dopełnienie pieśni pasyjnych. W 2016 ukazała się kolejna płyta tegoż chóru – „Miriam” również zawierająca jej utwory.