Bucik Ignacy

Bucik Ignacy


8.00 PLN

Pamiątkowy bucik z kopalni Ignacy (Hoym). Kopalna znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.

Pamiątkowy bucik z kopalni Ignacy (Hoym). Kopalna znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.