Żywot Ślązoka Poczciwego. Marek Szołtysek

Żywot Ślązoka Poczciwego. Marek Szołtysek


30.00 PLN

Kolorowy żywot Ślązoka widziany przez pryzmat bogatej tradycji regionalnej, która od wieków kształtowała się na pogranicznych ziemiach.

Autor jest laureatem nagrody im. Korfantego. 

Kolorowy żywot Ślązoka widziany przez pryzmat bogatej tradycji regionalnej, która od wieków kształtowała się na pogranicznych ziemiach.

Autor jest laureatem nagrody im. Korfantego.